AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING (NL)

I. Aanvullende algemene voorwaarden

II. Privacyverklaring van RatePAY GmbH


I. Aanvullende algemene voorwaarden

1. Werkingssfeer en gebruiksvoorwaarden 

De hierna volgende aanvullende algemene voorwaarden gelden tussen u en de handelaar voor alle met de handelaar afgesloten overeenkomsten waarbij een RatePAY betaalmethode gebruikt wordt.

De aanvullende algemene voorwaarden hebben in conflictgeval voorrang op anders vermelde algemene voorwaarden van de handelaar.

Tussen u en RatePAY GmbH (kort ‘RatePAY’) komt geen contract tot stand, tenzij uitdrukkelijk anderszins vermeld.

Het gebruik van RatePAY betaalmethoden is enkel voor de volgende klanten mogelijk die gebruikers zijn volgens § 13 BGB en het achttiende levensjaar voltooid hebben.

De handelaar behoudt zich het recht voor uw kredietwaardigheid te controleren. De verdere details hieromtrent kunt u herleiden uit het RatePAY privacybeleid dat u in dit document onder punt II kunt terugvinden. Wanneer u op basis van onvoldoende kredietwaardigheid dan wel het bereiken van de handelaars omzetgrens dan wel de handelaar overstijgende kopers omzetgrens het gebruik van de door u gekozen RatePAY betaalmethode niet mogelijk is, behoudt de handelaar zich het recht voor u een alternatieve betaalmogelijkheid aan te bieden.

De handelaar is bevoegd vorderingen inclusief alle daaraan verbonden bijkomende rechten die door het gebruik van een RatePAY betaalmethode ontstaan, aan derden over te dragen.

De bij het gebruik van een RatePAY betaalmethode ontstane vorderingen worden in het kader van een lopend factoringcontract aan RatePAY overgedragen. Betalingen met schuldaflossende werking kunnen enkel aan RatePAY gedaan worden.

Het eigendom van de waren blijft onder voorbehoud van de volledige betaling.

2. RatePAY betaalmethoden

Voor uw koop op het internet kan uw handelaar u met ondersteuning van RatePAY de volgende RatePAY betaalmogelijkheden naar keuze beschikbaar stellen. Het antwoord op veelgestelde vragen (FAQ) vindt u terug op onze website: https://www.ratepay.com/en/customer/faqs/. 

2a) RatePAY factuur

Met RatePAY factuur kiest u voor een koop op rekening. U ontvangt een factuur die binnen een door de handelaar vastgestelde termijn en zonder mindering te voldoen is.

Wanneer u de factuur niet op zijn laatst per vervaldatum betaalt, blijft u ook zonder afzonderlijke aanmaning in gebreke, mits de betaling uitblijft ten gevolge van een oorzaak waarvoor u niet de verantwoordelijkheid draagt.

Wanneer u in gebreke bent, is RatePAY gemachtigd voor iedere aanmaning aangemeten aanmaningskosten alsmede rente ter hoogte van vijf procent boven de actuele rentestand van de Europese Centrale Bank in rekening te brengen.

 

II. Privacyverklaring van RatePAY GmbH / Informatie over het afwijzen van RatePAY-betaalmethoden

1. Waarom RatePAY uw gegevens verwerkt

De handelaar biedt u een of meer zogenaamde RatePAY-betaalmethode(n) aan voor uw bestellingen. Als u voor een van deze betaalmethoden kiest, werkt de handelaar samen met RatePAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn (hierna „RatePAY“ genoemd), die de handelaar zal helpen bij het bepalen van de waarschijnlijkheid van een correcte betaling. Om deze risicobeoordelingen uit te voeren, dienen handelaren hun gegevens bij RatePAY achter te laten. Na een positieve risicobeoordeling wordt de geselecteerde betaalmethode van RatePAY goedgekeurd door de handelaar. Als gevolg hiervan neemt RatePAY uw betalingsverplichting jegens de handelaar over. De betaling van de aankoopprijs gebeurt nu rechtstreeks aan ons – conform aan de betaalvoorwaarden die van toepassing zijn op de respectieve RatePAY-betaalmethode.

Houd er rekening mee dat zonder de verwerking van deze gegevens de betaalmethoden van RatePAY niet kunnen worden verstrekt. Omgekeerd zullen gegevens uiteraard alleen worden verwerkt als u kiest voor een RatePAY-betaalmethode.

RatePAY is verantwoordelijk voor de solvabiliteitscontrole en de daaropvolgende verwerking van de aankoopprijs. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking van de handelaar.

Houd ook rekening met de privacyverklaring van de handelaar.

2. Over welke gegevens het gaat

Voor de hierboven genoemde doeleinden verzamelt en verwerkt RatePAY deze persoonlijke gegevens:

  • Persoonsgegevens: Naam (aanspreektitel, voornaam/voornamen, achternaam), geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer
  • Rekeninggegevens (automatische betaling aan RatePAY): Rekeninghouder, rekeningnummer, bankcode, kredietinstelling, (IBAN, BIC/swift)
  • Bestelgegevens: Gegevens over uw huidige, eerdere en/of toekomstige bestellingen bij de handelaar en andere onlineshops waarmee RatePAY samenwerkt, zoals bv. informatie over de producten en betaalmethoden die u heeft geselecteerd.
  • Solvabiliteitsgegevens: Gegevens, met name van kredietbureaus en andere samenwerkingspartners, die informatie verstrekken over uw solvabiliteit, zoals bijvoorbeeld informatie over alle openstaande vorderingen die betrekking hebben op u en andere solvabiliteitsgegevens, voor zover toegestaan door de respectieve regelgeving inzake gegevensbescherming.
  • Technische gegevens: Gegevens over terminalapparatuur die door de gebruiker wordt gebruikt, bijvoorbeeld IP-adres, browserversie, taalinstellingen, („gegevens specifiek gerelateerd aan het apparaat“) en gegevens over het gebruik van de website van de handelaar.

De gegevens worden grotendeels verzameld bij de handelaar waarmee u een contract sluit. Daarnaast worden solvabiliteitsgegevens van kredietbureaus en informatie van dienstverleners voor fraudebestrijding bewaard.

3. Risicobeoordeling bij RatePAY

Tijdens de risicobeoordeling verwerken wij uw informatie om te bepalen of u aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen, waardoor wij worden beschermd tegen wanbetalingen en u wordt beschermd tegen overmatige schulden.

De omvang van de risicobeoordeling hangt af van de gekozen betaalmethode. Hoe groter het risico voor wanbetalingen bij de geselecteerde betaalmethode van RatePAY, des te grondiger onze risicobeoordeling zal zijn.

Bij vooruitbetalingen is er een laag risico, waardoor een risicobeoordeling niet plaatsvindt. Andere betaalmethoden, waarbij de goederen worden verstuurd alvorens ontvangst van de volledige betaling van de aankoopprijs (de zogenaamde „onveilige betaalmethode“), vereisen echter een gedetailleerde risicobeoordeling.

Aangezien de risicobeoordeling een voorafgaande voorwaarde is voor het sluiten van een contract dat een onveilige RatePAY-betaalmethode inhoudt, verloopt de bijbehorende gegevensverwerking voor de sluiting en uitvoering van het contract dat u met de handelaar en dus op basis van art. 6 par. 1 lid b AVG heeft afgesloten automatisch. Voor zover u dat bijkomend in uw toestemming aangeeft, zal de verwerking bijkomend verlopen op basis van art. 6 par.1 lid a AVG.

Risicobeoordeling bij RatePAY-betaalmethoden

Bij de RatePAY-risicobeoordeling die gebaseerd is op uw keuze van een onveilige betaalmethode bepaalt RatePAY de kans op wanbetaling (het „resultaat“). De bepaling van het resultaat is gebaseerd op onze ervaring met de verwerking van online-betalingen en op basis van een statistisch wiskundige evaluatie van de volgende gegevens:

  • Informatie over de huidige bestelling (aankoopprijs, koper, prijsinhoud winkelmandje, technische gegevens)
  • Informatie over bestellingen die reeds werden geplaatst als onderdeel van een RatePAY-betaalmethode
  • Informatie over uw adres
  • Informatie van kredietbureaus, zogenaamde kredietwaardigheidsscores (bijvoorbeeld Schufa in Duitsland) en negatieve informatie over solvabiliteit

Op basis van het resultaat beslissen de handelaars of de gewenste onveilige betaalmethode aan u kan worden aangeboden. Hiervoor informeert RatePAY de handelaar over het feit of de risicobeoordeling positief of negatief werd beoordeeld. De handelaar heeft op geen enkel moment toegang tot de gegevens die ten gronde liggen aan de risicobeoordeling.

Samenwerking met kredietbureaus 

In aanvulling op de andere, hierboven vermelde gegevenscategorieën, is het resultaat eveneens gebaseerd op scores van kredietbureaus. Om de respectieve scores van kredietbureaus te verkrijgen, verstuurt RatePAY eerst de gegevens met betrekking tot de sluiting van uw contract, in het bijzonder de aanvraag en de aanname van het contract met de handelaar aan de kredietbureaus. Als onderdeel van de risicobeoordeling gebeurt deze gegevensoverdracht en opslag van de handelaarsovereenkomst aan de hand van art. 6 par. 1 lid b AVG.

Als de betaling niet correct wordt verwerkt in het kader van de RatePAY-betaalmethode, geven wij de informatie over de betaalfout verder aan kredietbureaus. Deze verwerking dient de belangen van alle deelnemers aan handelstransacties om betalingsachterstanden en overmatige schuldenlast van consumenten en debiteuren te voorkomen – conform aan art. 6 par. 1 lid f AVG.

 

Actueel verzamelen en verzenden wij kredietgegevens naar/via de volgende kredietbureaus:
SCHUFA Holding AG De informatie volg. artikel 14 van de basisverordening van de EU-gegevensbescherming voor de gegevensverwerking die plaatsvindt bij SCHUFA Holding AG vindt u hier:

https://www.schufa.de/de/datenschutz-dsgvo/

Creditreform Boniversum GmbH De informatie volg. artikel 14 van de basisverordening van de EU-gegevensbescherming voor de gegevensverwerking die plaatsvindt bij Creditreform Boniversum GmbH vindt u hier:

www.boniversum.de/EU-DSGVO

CRIF Bürgel GmbH De informatie volg. artikel 14 van de basisverordening van de EU-gegevensbescherming voor de gegevensverwerking die plaatsvindt bij CRIF Bürgel GmbH vindt u hier:

https://www.crifbuergel.de/de/datenschutz

CRIF AG De informatie voor de gegevensverwerking die plaatsvindt bij CRIF AG vindt u hier:

https://www.crif.ch/datenschutz/

CRIF GmbH De informatie volg. artikel 14 van de basisverordening van de EU-gegevensbescherming voor de gegevensverwerking die plaatsvindt bij CRIF GmbH vindt u hier:

https://www.crif.at/datenschutzerklaerung/

Regis24 GmbH De informatie volg. artikel 14 van de basisverordening van de EU-gegevensbescherming voor de gegevensverwerking die plaatsvindt bij Regis24 GmbH vindt u hier:

www.regis24.de/informationen

InterCard AG De informatie voor de gegevensverwerking die plaatsvindt bij InterCard AG vindt u hier:

https://www.intercard.de/de/karteninhaber/datenschutzinformationen

creditPass GmbH De informatie voor de gegevensverwerking die plaatsvindt bij creditPass GmbH vindt u hier:

https://creditpass.de/service/datenschutz/

Bisnode Austria Holding GmbH De informatie voor de gegevensverwerking die plaatsvindt Bisnode Austria Holding GmbH vindt u hier:

https://www.bisnode.at/daten-und-sicherheit/

Bisnode D&B Schweiz AG De informatie voor de gegevensverwerking die plaatsvindt bij Bisnode D&B Schweiz AG vindt u hier:

https://www.bisnode.ch/datenschutz/

Experian Nederland B.V. De informatie voor de gegevensverwerking die plaatsvindt bij Experian Nederland B.V. vindt u hier:

http://www.experian.nl/privacy-statement/

en hier:

http://www.experian.de/rechtliches/datenschutz.html

Met het oog op het doen gelden van een vordering die mogelijk niet werd betaald, kan RatePAY uw gegevens overdragen aan incassobureaus die vervolgens de verdere afhandeling van vorderingen op zich nemen. Art. 6 par. 1 lid f AVG dient hiervoor als basis.

4. Gegevensverwerking bij de contractafhandeling

Met het oog op het verkrijgen van de betalingsverplichting en de daaropvolgende verwerking van betalingen door RatePAY, evenals de algemene contactopname, zoals vereist in de contractuele context, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 par. 1 lid B AVG tot de hiervoor noodzakelijke omvang. Het gaat met name om de verwerking van uw accountgegevens, bijvoorbeeld om een automatische betaling in te wisselen of uw adres en e-mailadres op te roepen om u een factuur te sturen. Indien nodig verstrekken wij gegevens aan banken en betalingsdienstaanbieders die betalingen voor ons verwerken.

Voor bedrijfscontroledoeleinden kunnen wij uw gegevens overdragen aan bedrijfsmaatschappijen. Dit dient o.a. voor liquiditeitsplanning en -consolidatie en is gebaseerd op art. 6 par. 1 lid f AVG.

Deels verstrekken wij de handelaar ook informatie of de vraag of de vordering werd afgehandeld. Handelaars hebben deze informatie nodig om het bestaan van  aansprakelijkheid met betrekking tot garantie te beoordelen of om klantenservice te bieden. De verwerking is daarom gebaseerd op art. 6 par. 1 lid f AVG (gerechtvaardigd belang).

5. Fraudebestrijding

Om misbruik van uw gegevens en financiële schade te voorkomen, verwerken wij uw gegevens om frauduleuze activiteiten te detecteren door ongewone gebruikspatronen te identificeren. Hiervoor sturen wij uw gegevens naar een dienstverlener die uw technische gegevens en de bestelgegevens onderwerpt aan een plausibiliteitscontrole om bijvoorbeeld bestellingen naar een ander adres te evalueren. Bij fraudepreventie gaat het onder meer over informatie om na te gaan:

(a) of de terminal van de gebruiker via een proxyverbinding heeft gecommuniceerd of communiceert

(b) of de terminal zich onlangs via verschillende internetserviceproviders heeft ingebeld

(c) of bij de terminal een vaak veranderende georeferentie voorkomt of werd     gedetecteerd

(d) hoeveel internettransacties er in het recente verleden via het apparaat zijn gemaakt (waarbij echter niet duidelijk is om welk type transacties het gaat) en

(e) hoe waarschijnlijk het is dat de terminal, die werd opgeslagen in de databank van de dienstverlener, daadwerkelijk toebehoort aan die gebruiker.

De dienstverlener is door middel van een contract voor gegevensbescherming gebonden aan onze instructies en verwerkt de gegevens niet voor eigen doeleinden.

6. Dienstverleners en overdracht van gegevens buiten de EU

In het kader van een contactopname inzake klanttevredenheid (bijvoorbeeld per e-mail), gebruiken wij dienstverleners om door middel van geautomatiseerde processen de kosten te verlagen. Om ook in deze gevallen de bescherming van uw gegevens te garanderen, hebben wij deze dienstverleners verplicht om uw gegevens uitsluitend op basis van door ons verstrekte instructies te verwerken. Sommigen van deze dienstverleners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Als er een overdracht buiten de EER en de Europese Commissie plaatsvindt en er geen passendheidsbesluit voorhanden is, of als een Amerikaanse dienstverlener geen Privacy Shield-certificering verstrekt, maken wij standaard gebruik van de contractuele clausules van de Europese Commissie.

7. Opslag en verder gebruik van uw gegevens

RatePAY bewaart de gegevens die het van u verzamelt in het kader van de opstelling en afhandeling van contracten gedurende een periode van 3 jaar. De periode begint op het einde van het jaar waarin het contract werd gesloten of op zijn minst werd opgesteld en wordt gedekt door de wettelijke verjaringstermijn van burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Hierdoor garanderen wij dat het benodigde bewijs lang genoeg wordt bewaard in het geval van geschillen. De opslag wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 par. 1 lid f AVG.

Solvabiliteitsgegevens, met inbegrip van de resultaten en de gegevens die aan de beoordeling ten gronde liggen, worden gedurende 12 maanden na het verstrekken van een onveilige betaalmethode opgeslagen, om ervoor te zorgen dat de beoordelingen worden opgenomen in de risicobeoordelingen indien u opnieuw besluit om voor een RatePAY-betaalmethode te kiezen. Dit zorgt ervoor dat onze risicobeoordeling altijd gebaseerd is op actuele informatie, wat volstrekt in uw belang is. In het geval dat er geen onveilige betaalmethode werd toegekend, worden uw gegevens uit de betreffende bestelling tot 48 uur bewaard. Toegang tot deze informatie is strikt beperkt. Onze medewerkers hebben over het algemeen geen toegang tot informatie die gerelateerd is aan solvabiliteit.

Na het verstrijken van de opslagperiode worden uw persoonlijke gegevens in principe geblokkeerd en worden deze tenslotte verwijderd of geanonimiseerd na het verstrijken van de voor ons geldende commerciële en fiscale wetgeving en/of andere wettelijke bewaarplichten. Conclusies over uw persoon zijn hierna niet langer mogelijk. De anonieme gegevens helpen ons echter om onze risicobeoordeling en ons bedrijfsmodel voortdurend te optimaliseren. De opslag van gegevens en de daaropvolgende anonimisering zijn voor ons in een wettelijk kader van groot belang, art. 6 par. 1 lid f AVG.

8. Uw rechten bij de gegevensverwerking

Recht op informatie over de gegevens die wij over u verwerken (Art. 15 AVG);

U heeft recht op informatie over de gegevens die u bij ons laat verwerken en andere informatie op basis van art. 15 AVG die betrekking hebben op de gegevensverwerking. Op verzoek verstrekken wij u graag de relevante gegevens en informatie en voorzien u van een kopie van deze gegevens.

Recht om uw gegevens te corrigeren (Art. 16 AVG);

U heeft het recht om uw gegevens te corrigeren als uw gegevens, met betrekking tot de doeleinden van de verwerking, onjuist of onvolledig zijn.

Recht op verwijdering (Art. 17 AVG);

U heeft recht op verwijdering als gegevens niet langer nodig zijn, de verwerking niet wettelijk is of als er andere gevallen van art. 17 AVG van toepassing zijn. In deze gevallen zullen wij uw gegevens onmiddellijk verwijderen.

Recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (Art. 18 AVG);

U heeft het recht om uw gegevens te beperken in gevallen zoals deze worden genoemd in artikel 18 AVG. Dit omvat onder andere het geval dat wij gegevens op plaatsen verwerken of in die mate dat de gegevensverwerking niet langer wettelijk verantwoord is. Bovendien kan het voorkomen dat gegevens onderworpen zijn aan een bewaarplicht, waardoor wij deze gegevens niet eenvoudigweg kunnen verwijderen. In dit geval beperken wij de verwerking tot het uiterst mogelijke. Beperking betekent in principe dat de gegevens worden opgeslagen, maar toegang door medewerkers niet langer mogelijk is.

Recht op gegevensoverdracht (Art. 20 AVG);

Het recht op zogenaamde dataportabiliteit stelt u in staat om gegevens over uzelf die u ons heeft verstrekt in het formaat, zoals wordt voorgeschreven door art. 20 AVG, te verkrijgen en om deze aan u te laten versturen door ons. Uitgesloten van de portabiliteit zijn echter gegevens die wij verkrijgen door de verwerking zelf (de zogenaamde verwerkingsresultaten).

Recht om de verwerking van gegevens ter herroepen, dat steunt op art. 6 par. 1 p. 1 lid f AVG (Art. 21 AVG);

De verwerking van gegevens op basis van art. 6, par. 1, p. 1 lid f AVG wordt stopgezet als u deze verwerking herroept en de herroeping gerechtvaardigd is.

Herroepingsrecht;

U kunt te allen tijde de toestemming die u ons heeft gegeven bij het sluiten van het handelaarscontract herroepen door rechtstreeks contact op te nemen met uw adviseur, bijvoorbeeld per e-mail of telefoon. Als u uw toestemming herroept, worden uw gegevens niet meer op basis van de toestemming verwerkt. De toelaatbaarheid van de gegevensverwerking op basis van uw toestemming tot aan de herroeping, blijft onaangetast door de herroepping, evenals de toelaatbaarheid van de gegevensverwerking op basis van andere rechtsgrondlagen.

U heeft bovendien ook het recht om een klacht neer te leggen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (verantwoordelijke voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie te Berlijn).

9. Informatie over het afwijzen van RatePAY-betaalmethoden

Hier kunt u meer lezen over de risicobeoordeling en mogelijke redenen voor het afwijzen van de RatePAY-betaalmethoden op:

https://www.ratepay.com/service-center-kaeufer/bestellwunsch-b2c (voor consumenten)

en

https://www.ratepay.com/service-center-kaeufer/bestellwunsch-b2b (voor ondernemers)

10. Functionaris voor de gegevensbescherming en contact 

U kunt op elk gewenst moment met ons of met onze externe functionaris voor de gegevensbescherming contact opnemen op het volgende e-mailadres: datenschutz@ratepay.com

RatePAY GmbH Functionaris voor de gegevensbescherming
Franklinstraße 28-29

10587 Berlin

 

ISiCO GmbH

Am Hamburger Bahnhof 4

10557 Berlin

 

Versie: mei 2018

 

Download Drucken