RatePAY Betalingsvoorwaarden en Privacybeleid

RatePAY Betalingsvoorwaarden

  1. TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
   1. De RatePAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn, Duitsland, ingeschreven bij het Amtsgericht Charlottenburg (Berlijn) onder HRB 124156 B, (‚wij‘, ‘ons‘, ‘RATEPAY‘) biedt individuele oplossingen op het gebied van online-payment voor een reeks ondernemingen aan, die op hun beurt hun klanten goederen of diensten aanbieden (‘’ONLINE-HANDELAARS’). ONLINE-HANDELAARS hebben in het bijzonder de mogelijkheid, de RATEPAY-betaalmethoden in hun online-shops te integreren en hun klanten als verdere betaalmogelijkheid aan te bieden. Bij het gebruik van de RATEPAY-betaalmethoden neemt RATEPAY ook het wanbetalingsrisico over voor de vorderingen die eerder door de ONLINE-HANDELAARS aan RATEPAY zijn overgedragen uit de overeenkomsten die tussen de ONLINE-HANDELAARS en zijn klanten zijn gesloten.
   2. Deze Aanvullende algemene voorwaarden gelden tussen u en de ONLINE-HANDELAAR voor alle bestelprocedures, waarvoor een RATEPAY-betaling ter beschikking staat en u akkoord gaat met de voorwaarden van de dealer. Wij wijzen u erop, dat afzonderlijke bepalingen van deze Aanvullende algemene voorwaarden geldig zijn afhankelijk van de voorwaarden die tussen u en de ONLINE-HANDELAAR zijn overeengekomen (‘BIJZONDERE VOORWAARDEN‘), behalve wanneer dwingende bepalingen van uw woonlidstaat ter bescherming van consumenten van toepassing zijn.
   3. Deze Aanvullende algemene voorwaarden hebben in het geval van conflicten voorrang op andere voorwaarden van de ONLINE-HANDELAAR.
   4. Tussen u en RATEPAY komt geen overeenkomst tot stand, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
   5. Verklaring betreffende alternatieve geschillenbeslechting in consumentenaangelegenheden: RATEPAY is niet bereid of verplicht deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een orgaan voor geschillenbeslechting van consumenten.
   6. De ONLINE-HANDELAAR behoudt het recht, uw kredietwaardigheid in samenwerking met RATEPAY te controleren. Meer details vindt u in de INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING EN GEGEVENSVERWERKING, die u eveneens op onze website vindt.
   7. Indien op basis van onvoldoende kredietwaardigheid of op basis van het behalen van de omzetlimiet van de ONLINE-HANDELAAR of het klanten-omzetlimiet onder de online dealers het gebruik van de RATEPAY-betaling van uw keuze niet mogelijk zijn, behoudt de ONLINE-HANDELAAR zich de mogelijkheid voor, u een alternatieve betaalmogelijkheid aan te bieden.
   8. De ONLINE-HANDELAAR heeft het recht, vorderingen met inbegrip van alle daarmee verbonden bijkomende rechten, die onder gebruik van een RATEPAY-betaling tot stand komen, aan derden af te staan.
   9. De vorderingen die tot stand komen bij het gebruik van een RATEPAY-betaalmethode worden in het kader van een lopende factoringovereenkomst aan RATEPAY bij gebruik van de RATEPAY-termijnbetaling aan de Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Duitsland (‘WIRECARD BANK’), af te staan. Betalingen kunnen met bevrijdende bedragen uitsluitend aan RATEPAY, bij gebruikmaking van de RATEPAY-termijnbetaling, uitsluitend aan de WIRECARD BANK worden gedaan.
   10. Bij overeenkomsten over de aankoop van goederen geldt: het eigendom van de goederen blijft tot volledige betaling voorbehouden.
   11. RATEPAY-betaalmethoden staan u ter beschikking in de online-shops waar de ONLINE-HANDELAAR zich met de prestaties die hij daar aanbiedt, richt op Duitsland (‚ONLINE-SHOPS DE‘) of op Oostenrijk (‚ONLINE-SHOPS AT‘) of op Zwitserland (‚ONLINE-SHOPS CH‘) of op Nederland (‚ONLINE-SHOPS NL‘).
   12. BIJZONDERE VOORWAARDEN voor het gebruik van RATEPAY-betalingen in ONLINE-SHOPS DE:
    1. Als consument volgens § 13 BGB (burgerlijk wetboek) kunt u gebruikmaken van de RATEPAY-betaalmethoden, indien u de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt.
    2. Als zakelijke klant volgens § 14 BGB kunt u gebruikmaken van de RATEPAY-betaalmethoden als er een passende overeenkomst tussen RATEPAY en de ONLINE-HANDELAAR is gesloten.
   13. BIJZONDERE VOORWAARDEN voor het gebruik van RATEPAY-betaalmethoden in ONLINE-SHOPS AT:
    1. Als consument volgens § 1 al. 1 nr. 2 KSchG (wetgeving inzake werkgelegenheidsbescherming) kunt u gebruikmaken van de RATEPAY-betaalmethoden, indien u de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt.
    2. Als zakelijke klant volgens § 1 al. 1 nr. 1 KSchG kunt u gebruikmaken van de RATEPAY-betaalmethoden als er een passende overeenkomst tussen RATEPAY en de ONLINE-HANDELAAR is gesloten.
   14. BIJZONDERE VOORWAARDEN voor het gebruik van RATEPAY-betaalmethoden in ONLINE-SHOPS CH:
    1. Als consument volgens § 2 al. 2 PBV (regelingen voor de boekhouding voor de gezondheidszorg) kunt u gebruikmaken van de RATEPAY-betaalmethoden, indien u de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt.
    2. Als zakelijke klant volgens art. 10 al. 1 tot MWSTG (btw-wet) kunt u gebruikmaken van de RATEPAY-betaalmethoden als er een passende overeenkomst tussen RATEPAY en de ONLINE-HANDELAAR is gesloten.
    3. Als u het verschuldigde bedrag per stortingsbiljet wilt betalen, gebruik dan een rood, blanco stortingsbiljet. RATEPAY stuurt u geen stortingsbiljet per post. Eventuele posttarieven, die bij de betaling aan het postloket ontstaan, worden aan u verrekend.
   15. BIJZONDERE VOORWAARDEN voor het gebruik van RATEPAY-betaalmethoden in ONLINE-SHOPS NL:
    1. Als consument volgens Boek 7, Artikel 7:5, Nr. 1 Burgerlijk Wetboek kunt u gebruikmaken van de RATEPAY-betaalmethoden, indien u de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt.
    2. Als zakelijke klant (u handelt niet als consument volgens Boek 7, Artikel 7:5, Nr. 1 Burgerlijk Wetboek) kunt u gebruikmaken van de RATEPAY-betaalmethoden als er een passende overeenkomst tussen RATEPAY en de ONLINE-HANDELAARis gesloten.
  2. RATEPAY-BETAALMETHODEN
   1. Voor uw aankoop van goederen of de inschakeling van diensten op het internet kan de ONLINE-HANDELAAR u met ondersteuning van RATEPAY de betaalmethoden RATEPAY-factuur, RATEPAY- incasso, RATEPAY -vooruitbetaling en RATEPAY-termijnbetaling aanbieden.
    Daarbij is de beschikbaarheid van de RATEPAY-betaalmethoden die u ter gebruik door de ONLINE-HANDELAAR worden aangeboden afhankelijk van het feit of voor de respectieve RATEPAY-betaalmethode een passende overeenkomst tussen RATEPAY en de ONLINE-HANDELAAR gesloten is en de respectieve RATEPAY-betaalmethode in de online-shop van de ONLINE-HANDELAAR is geïntegreerd.
    Op onze website vindt u de antwoorden op vaak gestelde vragen (FAQ).
   2. BIJZONDERE VOORWAARDEN voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-factuur
    1. Voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-factuur in ONLINE-SHOPS DE, in ONLINE-SHOPS AT en in ONLINE-SHOPS NL geldt:
     1. Met de RATEPAY-factuur kiest u voor de betaling per factuur. U ontvangt een factuur of een afzonderlijke betalingsverordening, die binnen een periode die is bepaald door de ONLINE-HANDELAAR en zonder aftrek moet worden betaald.
     2. Als u na ontvangst van de factuur of na ontvangst van de afzonderlijke betalingsverordening niet ten laatste op de vervaldag betaalt, raakt u ook zonder afzonderlijke aanmaning in verzuim, tenzij de betaling achterwege blijft als gevolg van een omstandigheid die buiten uw macht ligt.
     3. Als u in verzuim bent, heeft RATEPAY het recht, voor elke aanmaning gepaste aanmaningskosten ter hoogte van vijf procent over de respectieve basisrente van de Europese Centrale Bank te berekenen.
    2. Voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-factuur in ONLINE-SHOPS CH geldt:
     1. Met de RATEPAY-factuur kiest u voor de betaling per factuur. U ontvangt een factuur of een afzonderlijke betalingsverordening, die binnen een periode die is bepaald door de ONLINE-HANDELAAR en zonder aftrek, ten laatste op de vervaldatum, moet worden betaald.
     2. Als u na ontvangst van de factuur of na ontvangst van de afzonderlijke betalingsverordening niet ten laatste op de vervaldatum betaalt, raakt u ook zonder afzonderlijke aanmaning in verzuim, tenzij de betaling achterwege blijft als gevolg van een omstandigheid die u niet hebt veroorzaakt.
     3. Als u in verzuim bent, heeft RATEPAY het recht, voor de eerste aanmaning aanmaningskosten ter hoogte van 10,00 CHF en voor de tweede aanmaning aanmaningskosten ter hoogte van 15,00 CHF, alsook aanmaningskosten ter hoogte van vijf procent over de respectieve basisrente van de Europese Centrale Bank te berekenen.
   3. BIJZONDERE VOORWAARDEN voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-incasso
    1. Voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-incasso in ONLINE-SHOPS DE, in ONLINE-SHOPS AT en in ONLINE-SHOPS NL geldt:
     1. Met de RATEPAY-incasso kiest u voor de betaling per incasso. U ontvangt een factuur of een afzonderlijke betalingsverordening, die binnen een periode die is bepaald door de ONLINE-HANDELAAR en zonder aftrek moet worden betaald.
     2. Bij het gebruik van de RATEPAY-incasso verstrekt u RATEPAY een SEPA-incassomachtiging. RATEPAY schrijft dan automatisch tegen de vervaldatum de vordering uit de contractuele relatie tussen u en de ONLINE-HANDELAAR volgens de machtiging die u hebt verstrekt en het identificatienummer van de crediteur die in de machtiging staat, af van de girorekening die u hebt vermeld.
     3. RATEPAY zal u de inning aankondigen per e-mail, ten laatste één kalenderdag vóór de vervaldatum van de SEPA-incasso (prenotificatie/voorafgaande bekendmaking). De inning vindt ten vroegste plaats op de datum die staat vermeld in de voorafgaande bekendmaking. De inning kan op een later tijdstip plaatsvinden maar altijd op tijd.
     4. Als tussen de opstelling van de factuur of de opstelling van de afzonderlijke betalingsverordening, de voorafgaande kennisgeving en de vervaldatum het te betalen bedrag vermindert (bijv. door crediteringen), kan het afgeboekte bedrag afwijken van het bedrag dat wordt vermeld in de factuur of in de afzonderlijke betalingsvordering en in de voorafgaande kenn0isgeving.
     5. U dient ervoor te zorgen dat de girorekening die u hebt vermeld, op de vervaldatum voldoende gedekt is. De kredietinstelling die de rekening beheert is niet verplicht het incasso te innen, indien de girorekening niet voldoende gedekt is.
     6. Als het bij gebrek aan een vereiste dekking van de girorekening of vanwege een onrechtmatig bezwaar van de rekeninghouder, of op basis van verkeerde of foutieve informatie voor de verstrekking van een SEPA-incassomachtiging, of op basis van het vervallen van de girorekening tot een terugboeking komen, komt u ook zonder afzonderlijke aanmaning in verzuim, tenzij de terugboeking plaatsvindt als gevolg van een omstandigheid die buiten uw macht ligt.
     7. De kosten die in het geval van een terugboeking door de kredietinstelling die de rekening beheert, aan RATEPAY in rekening worden gebracht, worden inclusief gepaste behandelingskosten aan u doorgegeven en dienen door u te worden betaald. RATEPAY heeft het recht, in het geval van terugboeking de betaalmethode om te zetten naar de SEPA-overschrijving.
     8. Als u in verzuim bent, heeft RATEPAY het recht, voor elke aanmaning gepaste aanmaningskosten ter hoogte van vijf procent over de respectieve basisrente van de Europese Centrale Bank te berekenen.
     9. Op basis van de hoge kosten die gepaard gaan met een terugboeking verzoeken wij u in het geval van terugtreden uit een contractuele relatie die tussen u en de ONLINE-HANDELAAR is aangegaan, een retour of een reclamatie, geen bezwaar te maken tegen de SEPA-incasso. In deze gevallen vindt de afstemming met de ONLINE-HANDELAAR en de ongedaanmaking van de betaling plaats door het terugstorten van het desbetreffende bedrag of door een creditnota.
    2. Voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-incasso in ONLINE-SHOPS CH geldt:
     De betaalmethode RATEPAY-incasso is in ONLINE-SHOPS CH momenteel niet geïntegreerd en staat u daar helaas niet ter beschikking.
   4. BIJZONDERE VOORWAARDEN voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-vooruitbetaling
    1. Voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-vooruitbetaling in ONLINE-SHOPS DE, in ONLINE-SHOPS AT en in ONLINE-SHOPS CH geldt:
     Met de betaalmethode RATEPAY-vooruitbetaling kiest u voor de betaling per vooruitbetaling. U ontvangt een factuur of een afzonderlijke betalingsverordening, die binnen een periode die is bepaald door de ONLINE-HANDELAAR en zonder aftrek moet worden betaald. Na een periode van 14 dagen vanaf vervaldatum is RATEPAY niet meer verplicht uw betaling aan te nemen als vervulling van uw plicht. De goederen worden verzonden zodra u het bedrag van de betaling volledig hebt overgeschreven naar de rekening in de factuur of in de afzonderlijke vordering.
    2.  Voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-vooruitbetaling in ONLINE-SHOPS NL geldt:
     De betaalmethode RATEPAY-vooruitbetaling is in ONLINE-SHOPS NL momenteel niet geïntegreerd en staat u daar helaas niet ter beschikking.
   5. BIJZONDERE VOORWAARDEN voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-termijnbetaling
    1. Voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-termijnbetaling in ONLINE-SHOPS DE en in ONLINE-SHOPS AT geldt:
     1. Met de RATEPAY-termijnbetaling kiest u voor de betaling in maandelijkse termijnen. Over een overeengekomen looptijd moeten daarbij maandelijkse termijnen worden geteld, waarbij de afsluitende termijn onder bepaalde omstandigheden van de vorige termijnbedragen afwijkt. De maandelijkse termijnen kunt u per SEPA-incasso betalen. In afzonderlijke gevallen kan de ONLINE-HANDELAAR u ook de betaling per SEPA-overschrijving aanbieden. Details over de betaling haalt u uit het termijnenplan dat u ter beschikking wordt gesteld.
     2. De RATEPAY-termijnbetaling wordt aangeboden in samenwerking met de WIRECARD BANK. Vorderingen worden in het kader van een lopende factoringovereenkomst aan de WIRECARD BANK afgestaan. Betalingen kunnen met bevrijdende bedragen uitsluitend aan de WIRECARD BANK worden gedaan.
     3. Bij het gebruik van de RATEPAY-termijnbetaling door middel van SEPA-incasso verstrekt u WIRECARD BANK een SEPA-incassomachtiging. De WIRECAD BANK schrijft dan automatisch tegen de vervaldatum de vordering uit de contractuele relatie tussen u en de ONLINE-HANDELAAR volgens de machtiging die u hebt verstrekt en het identificatienummer van de crediteur die in de machtiging staat, af van de girorekening die u hebt vermeld.
     4. WIRECARD BANK / RATEPAY zal u de inning aankondigen per e-mail, ten laatste één kalenderdag vóór de vervaldatum van de SEPA-incasso (prenotificatie/voorafgaande bekendmaking). De inning vindt ten vroegste plaats op de datum die staat vermeld op de voorafgaande bekendmaking. De inning kan op een later tijdstip plaatsvinden maar altijd op tijd.
     5. Als tussen de opstelling van het termijnenplan of de opstelling van een afzonderlijke betalingsverordening, de voorafgaande kennisgeving en de vervaldatum het te betalen bedrag vermindert (bijv. door crediteringen), kan het afgeboekte bedrag afwijken van het bedrag dat wordt vermeld in de factuur of in de afzonderlijke betalingsvordering en in de voorafgaande kennisgeving.
     6. U dient ervoor te zorgen dat op de vervaldatum de girorekening die u hebt vermeld, voldoende gedekt is. De kredietinstelling die de rekening beheert, is niet verplicht het incasso te innen, indien de girorekening niet voldoende gedekt is.
     7. Als het bij gebrek aan een vereiste dekking van de girorekening of vanwege een onrechtmatig bezwaar van de rekeninghouder, of op basis van verkeerde of foutieve informatie voor de verstrekking van een SEPA-incassomachtiging, of op basis van het vervallen van de girorekening tot een terugboeking komen, komt u ook zonder afzonderlijke aanmaning in verzuim, tenzij de terugboeking plaatsvindt als gevolg van een omstandigheid die buiten uw macht ligt.
     8. De kosten die in het geval van een terugboeking door de kredietinstelling die de rekening beheert, aan WIRECARD BANK in rekening worden gebracht, worden inclusief gepaste behandelingskosten aan u doorgegeven en dienen door u te worden betaald. WIRECARD BANK heeft het recht, in het geval van terugboeking de betaalmethode om te zetten naar de SEPA-overschrijving.
     9. Op basis van de hoge kosten die gepaard gaan met een terugboeking, verzoeken wij u in het geval van terugtreden uit een contractuele relatie die tussen u en de ONLINE-HANDELAAR is gesloten, een retour of een reclamatie, geen bezwaar te maken tegen de SEPA-incasso. In deze gevallen vindt de afstemming met de ONLINE-HANDELAAR en de ongedaanmaking van de betaling door het terugstorten van het desbetreffende bedrag of door een creditnota.
     10. De basisinformatie over uw tariefbetaling voor de bij de ONLINE-HANDELAAR geplande bestelling (looptijd, termijnhoogte, debetrente voet per jaar, rente, totaalbedrag etc.) haalt u uit de berekening van termijnen, die u beschikbaar wordt gesteld in het kader van de bestelprocedure. Hierbij kan er ook – indien mogelijk – rekening worden gehouden met wensen van u op het gebied van de hoogte van de afbetalingen of looptijd. Meer informatie haalt u uit het termijnenplan dat u ter beschikking wordt gesteld.
     11. De betalingen die in het kader van de bestelprocedure zijn afgesproken moeten tijdens de looptijd van de afbetaling normaal telkens op de 28e dag van elke maand worden betaald. De eerste betaling moet normaal gesproken in de maand volgend op de factuur- of leverdatum worden gedaan. Details over de vervaldatum haalt u uit het termijnenplan dat u ter beschikking wordt gesteld.
     12. Als u een termijnbetaling niet ten laatste op de vervaldag uitvoert, raakt u ook zonder afzonderlijke aanmaning in verzuim, tenzij de betaling achterwege blijft als gevolg van een omstandigheid die buiten uw macht ligt.
     13. Als u in verzuim bent, heeft de WIRECARD BANK het recht, voor elke aanmaning gepaste aanmaningskosten ter hoogte van vijf procent over de respectieve basisrente van de Europese Centrale Bank te berekenen.
     14. Bij een gedeeltelijke retournering wordt het te betalen totaalbedrag verminderd. In dit geval krijgt u van RATEPAY een nieuw termijnenplan. Het maandelijkse afbetalingsbedrag blijft daarbij normaal gesproken ongewijzigd, alleen de looptijd van de afbetaling wordt korter. Meer informatie haalt u uit het nieuwe termijnenplan.
     15. Hoe een termijnenplan voor een RATEPAY-termijnbetaling eruit zou kunnen zien, laat het volgende voorbeeld zien, dat meteen het representatieve voorbeeld is volgens § 6a al. 3 PAngV (Preisangabenverordnung, verordening inzake prijsaanduiding) (‚2/3 Voorbeeld’):
      Voorbeeld van een termijnenplan
      Bestelling: 19-11-2018
      Levering: 21-11-2018
      Vervaldatum van de betalingen: de 28e van elke maand
      Contante verkoopprijs: 300,00 EUR
      debetrentevoet per jaar (gebonden): 13,70 %
      Rente: 12,22 EUR
      Tarief voor het afsluiten van de overeenkomst: 3,95 EUR
      Totaalbedrag: 316,17 EUR
      Looptijd: 6 maanden
      Aantal termijnen Vervaldatum Bedrag van de aflossing in EUR Rente in EUR Tarief voor het afsluiten van de overeenkomst in EUR Verschuldigde termijnbetalingen in EUR Restschuld in EUR
      1 28-12-2018 48,00 4,04 0,66 52,70 255,29
      2 28-1-2019 49,33 2,71 0,66 52,70 205,30
      3 28-2-2019 49,86 2,18 0,66 52,70 154,78
      4 28-3-2019 50,40 1,64 0,66 52,70 103,72
      5 28-4-2019 50,94 1,10 0,66 52,70 52,12
      6 28-5-2019 51,47 0,55 0,65 52,67 0,00
      Bedrag: 300,00 12,22 3,95 316,17
      Het termijnenplan bestaat uit zes termijnbetalingen. De eerste vijf termijnbetalingen bedragen telkens 52,70 EUR. De laatste termijn (afsluitende termijn) bedraagt 52,67 EUR.
      Link naar de berekening van termijnen: https://www.ratepay.com/ratenrechner/.

 


RatePAY Privacybeleid

1 INFORMATIE OVER RATEPAY

Ratepay GmbH („Ratepay“) biedt individuele online betaaloplossingen voor een groot aantal online handelaren („online handelaren“). Online merchants kunnen de betaalmethoden van Ratepay gebruiken voor hun respectievelijke e-commerce aanbiedingen en op online handelsplatformen (zogenaamde marktplaatsen). Indien de door Ratepay aangeboden betaalmethoden worden gebruikt, neemt Ratepay het kredietrisico van de transactie over door de online handelaar die zijn koopprijsclaims aan Ratepay overdraagt.

Daarbij verwerkt Ratepay persoonsgegevens. Dit Data Privacy Statement geeft uitgebreide informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de rechten op gegevensbescherming bij het gebruik van het online betaalsysteem van Ratepay.

Voor zover het de verwerking van betalingstransacties betreft, is Ratepay GmbH de verantwoordelijke partij in de zin van de EU Basic Data Protection Regulation (DSGVO), Franklinstraße 28-29, D-10587 Berlijn, Duitsland, ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank van Charlottenburg (Berlijn) onder HRB 124156 B („wij“, „ons“ of „Ratepay“). Dit geldt niet voor de verdere verwerking van betalingstransacties in verband met de betalingsmethode Ratepay-betaling in termijnen, waarvoor onze partnerbank, Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Duitsland, ingeschreven in het handelsregister van de arrondissementsrechtbank van München onder HRB 161178 („Wirecard Bank“) de verantwoordelijke partij is in de zin van de DSGVO, nadat de betreffende vordering aan Wirecard Bank is overgedragen en de persoonlijke gegevens die aan de vordering ten grondslag liggen, aan Wirecard Bank zijn doorgegeven. De gegevensbeschermingsinformatie van Wirecard Bank in dit verband kan hier worden bekeken. https://www.wirecardbank.com/privacy-documents/datenschutzhinweis-fur-die-wirecard-zahlarten/

Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door online handelaars, marktplaatsen en Wirecard Bank. Controleer daarom de gegevensbeschermingsaanwijzingen van de onlinehandelaren, marktplaatsen en Wirecard Bank op de desbetreffende websites.

Als u vragen heeft, kunt u te allen tijde contact opnemen met het team voor gegevensbescherming van Ratepay:

Ratepay GmbH

– Gegevensbescherming –

Franklinstrasse 28-29

10587 Berlijn, Duitsland

datenschutz@ratepay.com

 

Onze gegevensbeschermingsfunctionaris is als volgt te bereiken:

ISiCO Datenschutz GmbH

– Ratepay-gegevensbeschermingsfunctionaris –

Am Hamburger Bahnhof 4

10557 Berlijn, Duitsland

 

2 WAAROM VERWERKT RATEPAY UW GEGEVENS?

2.1 De online handelaar biedt u één of meerdere Ratepay-betaalmethoden aan voor uw bestelling. De webwinkelier werkt samen met Ratepay.

2.2 Koopprijsclaims die voortvloeien uit de overeenkomst tussen u en de webwinkelier worden vervolgens gecedeerd aan Ratepay indien gebruik wordt gemaakt van een Ratepay-betaalmethode (factoring).

2.3 Het aanbieden van verschillende Ratepay betaalmethoden vereist de verwerking van uw gegevens. Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende bepalingen met betrekking tot de privacy van gegevens.

 

3 WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

3.1 Voor bovengenoemde doeleinden verzamelt en verwerkt Ratepay de volgende gegevens over u:

3.1.1 Persoonlijke gegevens: Voor- en achternaam, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

3.1.2 Accountgegevens (voor incasso’s): Rekeninghouder, IBAN, BIC/SWIFT, bank.

3.1.3 Bestelgegevens: Gegevens over uw huidige, vroegere en/of toekomstige bestellingen bij de webwinkelier of marktplaats en andere webwinkels of marktplaatsen waarmee Ratepay werkt, zoals gegevens over de producten en Ratepay-betaalmethoden die u heeft geselecteerd.

3.1.4 Kredietwaardigheidsgegevens: Gegevens, in het bijzonder van kredietagentschappen en andere samenwerkingspartners, die informatie geven over uw kredietwaardigheid, zoals details van afdwingbare vorderingen op u en andere kredietwaardigheidsgegevens, altijd met dien verstande dat het gebruik van deze gegevens is toegestaan op grond van de wet op de gegevensbescherming.

3.1.5 Sanctie- en PEP-lijsten: Vergelijking van uw gegevens met lijsten van gesanctioneerde en politiek prominente personen. Deze lijsten bevatten informatie zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats, beroep of functie en de reden voor opname in de lijst.

3.1.6 Technische gegevens: Gegevens over de kenmerken van het door u gebruikte eindapparaat, zoals het IP-adres, de browserversie, de taalinstellingen („apparaatspecifieke gegevens“) en gegevens over het gebruik van de websites van de marktplaats.

3.2 Wij verzamelen deze gegevens bij de onlinehandelaar in eerste instantie om uw bestelling bij de onlinehandelaar waarmee u een overeenkomst aangaat, te verwerken. Wij verzamelen ook gegevens over de kredietwaardigheid van kredietagentschappen en informatie van dienstverleners met het oog op de fraudebestrijding.

 

4 RISICOANALYSE BIJ RATEPAY

4.1 Als onderdeel van onze risicoanalyse verwerken wij uw gegevens om te bepalen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen en om u te beschermen tegen fraudeurs die proberen uw gegevens te gebruiken voor het plegen van misdrijven. Om dit te doen, bepalen wij de waarschijnlijkheid van een correcte betaling in verband met Ratepay-betaalmethoden.

4.2 Om deze risicoanalyse uit te voeren, stuurt de online handelaar uw gegevens door naar Ratepay. Afhankelijk van het resultaat van de risicoanalyse kunt u gebruik maken van de betreffende Ratepay-betaalmethode.

4.3 Bij betalingstransacties in verband met de Ratepay termijnbetaalmethode sturen wij de resultaten van deze risicoanalyses voorafgaand aan de cessie van de vordering door naar Wirecard Bank.

4.4 Bij het uitvoeren van de risicoanalyse voor Ratepay-betaalmethoden bepaalt Ratepay de kans op een correcte betaling (het „analyseresultaat“). Het analyseresultaat wordt bepaald op basis van onze ervaring op het gebied van online betalingen alsmede de betaalmethode en een mathematisch-statistische evaluatie van de volgende gegevens:

 1. a) Informatie over de huidige bestelling (prijs van de goederen of diensten, gegevens van de koper of de persoon die de dienst gebruikt, het niveau van het winkelmandje, technische gegevens),
 2. b) Informatie over bestellingen die al zijn geplaatst met een Ratepay-betaalmethode,
 3. c) de gegevens van uw adres,
 4. d) Informatie van kredietagentschappen, zogenaamde „creditscores“ (bv. Schufa), en informatie over de kredietwaardigheid. Als u akkoord gaat met een Ratepay-betaalmethode, worden de kredietwaardigheidsgegevens, inclusief het analyseresultaat en de gegevens waarop de evaluatie is gebaseerd, gedurende een periode van twaalf maanden gebruikt om ervoor te zorgen dat de evaluaties worden opgenomen in de risicoanalyses als u besluit om opnieuw een Ratepay-betaalmethode te gebruiken.

4.5 Op basis van het analyseresultaat bepaalt de webwinkelier of de gewenste Ratepay-betaalmethode aan u kan worden aangeboden. Daartoe informeert Ratepay de webwinkelier of het resultaat van de risicoanalyse positief of negatief is. In bepaalde gevallen informeert Ratepay de webwinkelier ook over de reden van een negatief analyseresultaat (bijvoorbeeld een onjuiste adresinvoer of onvoldoende kredietwaardigheid). Deze overdracht stelt de webwinkelier in staat om onnodige afwijzingen met betrekking tot de gekozen Ratepay-betaalmethode te voorkomen, bijvoorbeeld door klanten te informeren over fouten bij het invoeren van het verzendadres. De webwinkelier heeft op geen enkel moment toegang tot de gegevens waarop de risicoanalyse is gebaseerd, tenzij hij of zij deze zelf bij Ratepay heeft ingediend.

4.6 Indien het niet mogelijk is om u een Ratepay-betaalmethode aan te bieden, worden uw gegevens voor een periode van zes maanden gebruikt voor de betreffende bestelling. Dit stelt ons in staat om dubbele aanvragen van kredietinstellingen te voorkomen en dient dus ook om de gegevens te minimaliseren.

4.7 Door uw gegevens te verwerken voor risicoanalysedoeleinden, beschermen wij u tegen mogelijke overmatige schuldenlast, frauduleus gebruik van uw persoonlijke gegevens en onszelf tegen het risico van wanbetaling. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 lit. f) DSGVO op basis van gerechtvaardigde belangen.

 

5 SAMENWERKING MET KREDIETAGENTSCHAPPEN

Naast de andere bovengenoemde categorieën gegevens is het analyseresultaat ook gebaseerd op de scores en ratings van de kredietbeoordelaars. Scores en ratings zijn statistisch onderbouwde schattingen van het toekomstige risico van het in gebreke blijven van een persoon op betalingen en worden gepresenteerd als een numerieke waarde. Om deze ratings van de kredietbeoordelaars te verkrijgen, verstrekt Ratepay de kredietbeoordelaars eerst gegevens in verband met het afsluiten van uw contract met de online handelaar.

Als de betaling aan ons in verband met de Ratepay-betaalmethode niet correct wordt uitgevoerd, geven wij de informatie over deze vertraging door aan de kredietbeoordelaars.

Deze verwerking is in het belang van alle deelnemers aan het economische leven, het voorkomen van betalingsachterstand en de overmatige schuldenlast van consumenten en debiteuren en is daarom gebaseerd op Art. 6 alinea. 1 lit. f) DSGVO.

De lijst van kredietagentschappen waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld, is hier te vinden [https://www.ratepay.com/legal-creditagencies/?lang=en].

 

6 GEGEVENSVERWERKING BIJ DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is voor het doel van de aankoop en de overdracht van vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen u en de online handelaar, voor de verwerking van de daaropvolgende betalingstransactie door Ratepay en in verband met contacten in het contractuele kader. In het bijzonder verwerken wij uw rekeninggegevens voor het uitvoeren van automatische incasso’s, evenals uw adres en e-mailadres, zodat wij u betalingsinformatie kunnen toesturen. Indien nodig sturen wij in dit verband gegevens door naar banken en betalingsdienstaanbieders, bijvoorbeeld naar Wirecard Bank in het geval van betalingstransacties in verband met de betaalmethode Ratepay-betaling in termijnen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract en is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 lit. b) DSGVO.

6.2 Voor het afdwingen van openstaande vorderingen dragen wij uw gegevens over aan incassobureaus, die vervolgens op eigen verantwoordelijkheid de verdere incasso op zich nemen. De rechtsgrond van de verwerking is ons legitiem belang bij de inning van openstaande vorderingen volgens Art. 6 alinea. 1 lit. f) DSGVO.

6.3 Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze groepsmaatschappijen voor het beheer van de groep. Dit dient onder meer voor de liquiditeitsplanning en consolidatie op basis van Art. 6 lid 1 letter f) DSGVO. 1 lit. f) DSGVO.

6.4 In sommige gevallen geven wij informatie die relevant is voor uw bestel- en betalingsproces door aan de online handelaar. Onlinehandelaren hebben deze informatie nodig om te kunnen beoordelen of er sprake is van garantieclaims of om informatie over uw bestelling of klantenservice aan te bieden. Deze verwerking is daarom gebaseerd op Art. 6 alinea. 1 lit. f) DSGVO (rechtmatig belang) of, voor zover het contractuele informatie betreft, op art. 6 lid 2. 6 lid. 1 lit. b) DSGVO.

 

7 CONTROLE VAN DE BEDRAGEN

7.1 Om misbruik van uw gegevens te voorkomen en financieel verlies te voorkomen, verwerken wij uw gegevens om frauduleuze handelingen op basis van ongewoon gebruiksgedrag op te sporen. Om dienstverleners te selecteren en om fraude vooraf te kunnen opsporen en voorkomen, geven wij uw gegevens door aan dienstverleners waarmee wij samenwerken, die uw technische gegevens en bestelgegevens aan een plausibiliteitscontrole onderwerpen, bijvoorbeeld om het risico op fraude bij een bestelling vanaf een ander adres in te schatten. Om de opsporing van fraude te verbeteren, kunnen gedetecteerde gevallen van fraude worden teruggemeld aan dienstverleners.

7.2 Fraudepreventiemaatregelen zijn gebaseerd op informatie over dit onderwerp:

 1. a) of het eindapparaat van de gebruiker momenteel communiceert via een proxy-verbinding of dit in het verleden heeft gedaan,
 2. b) of de eindapparatuur recentelijk via verschillende ISP’s heeft ingebeld,
 3. c) of de georeferentie van de eindapparatuur regelmatig verandert,
 4. d) hoeveel internettransacties er recentelijk via het apparaat zijn verricht (zonder de mogelijkheid om de aard van de transacties te bepalen),
 5. e) de waarschijnlijkheid dat de in de databank van de dienstverlener vermelde terminal daadwerkelijk de terminal van de gebruiker is, en
 6. f) of de door de klant verstrekte informatie aannemelijk en overtuigend is

7.3 Verwerking met het oog op fraudebestrijding is gebaseerd op legitieme belangen in de zin van artikel 7.3. 6 lid. 1 lit. f) DSGVO, in het bijzonder met betrekking tot onze verplichtingen ter voorkoming van fraude als betalingsdienstaanbieder. De verwerking wordt ook uitgevoerd in het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofd gebruik door derden en in het belang van Ratepay om oninbare schulden te voorkomen.

 

8 ANDERE VERWERKINGSDOELEINDEN EN DIENSTVERLENERS

8.1 Om in het kader van de klantenservice (bijv. via e-mail) een contactpersoon aan te wijzen, maken wij gebruik van dienstverleners om door middel van geautomatiseerde procedures kosten te besparen. Om de bescherming van uw gegevens te waarborgen, hebben wij deze dienstverleners in deze gevallen contractueel verplicht om uw gegevens uitsluitend volgens onze instructies te verwerken.

De gegevensverwerking in het kader van de klantenservice is in het belang van de communicatie met klanten en is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 letter b) DSGVO, voor zover het de contractuele relatie en de betalingsverwerking betreft en op ons rechtmatige belang (art. 6 lid 1 letter f) DSGVO), voor zover het algemene vragen betreft.

8.2 Om te voldoen aan onze wettelijke verplichting om binnenkomende betalingen te controleren op verdenking van witwassen, maken wij gebruik van dienstverleners. Deze dienstverleners zijn contractueel verplicht om de betalingsgegevens uitsluitend volgens onze instructies te verwerken.

Anders is de verwerking met het oog op de controle op verdenking van witwassen noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en is gebaseerd op Art. 6 alinea. 1 lit. c) DSGVO in samenhang met de zorgplichten die voortvloeien uit de Wet op het witwassen van geld.

8.3 Voor zover de wet op de gegevensbescherming dit toestaat, kunnen wij uw gegevens ook voor nieuwe doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van gegevensanalyses en bij de verdere ontwikkeling van onze diensten en inhoud. Voorwaarde hiervoor is dat deze nieuwe doeleinden waarvoor de gegevens moeten worden gebruikt, nog niet vaststonden of niet konden worden voorzien toen de gegevens in kwestie werden verzameld en dat de nieuwe doeleinden verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor de gegevens in kwestie oorspronkelijk werden verzameld. Zo kunnen nieuwe ontwikkelingen op juridisch of technisch gebied en nieuwe bedrijfsmodellen en diensten leiden tot nieuwe verwerkingsdoeleinden.

 

9 VERVULLING VAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

9.1 Wij zullen de vereiste informatie bekendmaken aan autoriteiten zoals de politie, de belastingdienst of andere instanties, voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn of een legitiem belang hebben bij de bekendmaking. Een voorbeeld van een dergelijke wettelijk verplichte openbaarmaking is de openbaarmaking ten behoeve van de bestrijding van het witwassen van geld en terrorisme.

Voor zover wij wettelijk verplicht zijn tot het doen van een melding, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 lid. 1 lit. c) DSGVO. Voor het overige is ons rechtmatige belang op grond van art. 6 lid 1 sub c) DSGVO. 6 lid. 1 lit. f) DSGVO is de basis van de verwerking.

 

10 INHOUD

Als u ons uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 lit. a) DSGVO, is uw toestemming in eerste instantie de basis van onze gegevensverwerking. Welke gegevens wij op basis van uw toestemming verwerken, hangt af van het doel van uw toestemming.

 

11 OVERDRACHT VAN GEGEVENS BUITEN DE EER

In sommige gevallen is het hoofdkantoor van onze dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd. Indien een overdracht van persoonsgegevens plaatsvindt naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en de Europese Commissie niet beschikt over een adequaatheidscertificaat of indien een Amerikaanse dienstverlener niet is gecertificeerd onder het EU-VS privacyschild, maken wij gebruik van standaardclausules van de Europese Commissie om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Een kopie of verwijzing naar de passende of adequate waarborgen kan worden verkregen door contact met ons op te nemen via de bovenstaande contactgegevens.

 

12 BEWARING EN OPSLAG VAN GEGEVENS

12.1 RATEPAY bewaart de gegevens die over u worden verzameld in verband met het in werking stellen en verwerken van de Overeenkomst gedurende een periode van vijf jaar. Deze periode begint aan het einde van het jaar waarin de overeenkomst is gesloten of in ieder geval is begonnen, en komt overeen met de wettelijke verjaringstermijn voor civielrechtelijke vorderingen. Wij voldoen dus aan onze wettelijke bewaarplicht als betalingsdienstaanbieder overeenkomstig artikel 30 ZAG.

12.2 De toegang tot deze gegevens is onderworpen aan strikte beperkingen. Onze medewerkers hebben in principe geen toegang tot kredietwaardigheidsinformatie. Dergelijke informatie met betrekking tot betalingstransacties in verband met de betalingsmethode Ratepay-transactie kan echter op verzoek aan Wirecard Bank ter beschikking worden gesteld indien en voor zover Wirecard Bank deze informatie nodig heeft om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een officiële opdracht. De wettelijke basis voor de verwerking is ons rechtmatig belang in dit verband (art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO).

12.3 Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonlijke gegevens in het algemeen geblokkeerd en na afloop van de voor ons geldende commerciële en fiscale voorschriften en/of andere wettelijke bewaarverplichtingen permanent verwijderd of geanonimiseerd. Daarna is het niet meer mogelijk om conclusies te trekken over uw persoon. De geanonimiseerde gegevens helpen ons echter om onze risicoanalyse en ons bedrijfsmodel voortdurend te optimaliseren. Wij hebben daarom een gerechtvaardigd belang bij de opslag en de daaropvolgende anonimisering van de gegevens (art. 6 lid 1, onder f) DSGVO).

 

13 UW RECHTEN MET BETREKKING TOT GEGEVENSVERWERKING

13.1 Recht van toegang tot uw verwerkte gegevens (art. 15 DSGVO)

U heeft het recht om informatie te ontvangen over welke van uw gegevens door ons worden verwerkt en om verdere informatie te ontvangen in overeenstemming met Art. 15 DSGVO in verband met de gegevensverwerking. Op verzoek verstrekken wij u graag deze gegevens en informatie, alsmede kopieën van deze gegevens.

13.2 Recht op correctie van uw gegevens (art. 16 DSGVO)

U heeft het recht om de rectificatie van uw gegevens te vragen indien deze onjuist of – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – onvolledig zijn.

13.3 Recht op verwijdering (art. 17 DPA)

U heeft het recht om gegevens te wissen als deze niet meer nodig zijn, als de verwerking ervan onwettig is of als een van de andere gevallen die in Art. 17 DSGVO is van toepassing. In deze gevallen zullen wij uw gegevens onmiddellijk verwijderen.

13.4 Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (art. 18 DSGVO)

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen in de gevallen die in de kunst worden genoemd. 18 DSGVO. Hieronder valt onder meer het geval dat wij gegevens verwerken op plaatsen of in een mate die de verwerking van gegevens niet meer rechtmatig maakt. Daarnaast kan het feit dat er een bewaarplicht bestaat en dat wij deze gegevens dus niet zonder meer kunnen verwijderen, relevant zijn. In dit geval zullen wij de gegevensverwerking zoveel mogelijk beperken. In het algemeen betekent een „beperking“ dat de gegevens nog steeds worden opgeslagen, maar dat medewerkers geen toegang meer hebben tot deze gegevens.

13.5 Recht op gegevensoverdracht (art. 20 DSGVO)

Het „recht op gegevensoverdracht“ geeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in het formaat zoals beschreven in Art. 20 DSGVO. Dit omvat echter niet de gegevens die wij zelf verkrijgen als gevolg van de verwerking (zogenaamde verwerkingsresultaten).

13.6 Recht van bezwaar tegen de vormen van verwerking op grond van art. 20 DSGVO. 6 alinea. 1 letter f) DSGVO (art. 21 DSGVO)

We zullen stoppen met het verwerken van gegevens op basis van Art. 6 para. 1 letter f) DSGVO indien u bezwaar maakt tegen de verwerking (bijv. per e-mail of telefoon) en uw bezwaar gerechtvaardigd is.

13.7 Herroepingsrecht (art. 7 DSGVO)

U kunt de toestemming die u ons bij het sluiten van de overeenkomst tussen u en de online handelaar heeft gegeven te allen tijde herroepen door Ratepay hiervan op de hoogte te stellen (bijv. per e-mail of telefoon). Als u uw toestemming herroept, worden uw gegevens op basis van deze toestemming niet meer verwerkt. De toelaatbaarheid van gegevensverwerking op basis van uw toestemming voorafgaand aan de herroeping wordt niet beïnvloed door de herroeping; ook de toelaatbaarheid van gegevensverwerking op een andere wettelijke basis wordt niet beïnvloed door de herroeping.

13.8 Recht van beroep (art. 77 DSGVO)

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Berlijnse autoriteit voor gegevensbescherming (Berlijnse commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie) of een andere autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

 

14 INFORMATIE IN GEVAL VAN EEN AFWIJZING VAN RATEPAY-BETAALMETHODEN

Hoe kan men weigeren?

Op basis van de risicobeoordeling beslist de webwinkelier automatisch of hij uw orderaanvraag accepteert of weigert.

Het is mogelijk dat de Ratepay-betaalmethoden voor de verwerking van uw aankoop niet beschikbaar zijn voor uw bestelling.

Naast redenen met betrekking tot de kredietwaardigheid kunnen er ook andere redenen zijn:

– De combinatie van uw naam en adres kon niet worden gevonden. Dit kan het gevolg zijn van typefouten, verhuizing of huwelijken.

– U heeft een ander afleveradres, een pakstation of een bedrijfsadres ingevuld in plaats van uw geregistreerde adres als facturatieadres.

– De persoonlijke inkooplimiet is bij de aanvraag van de bestelling overschreden. Dit kan gebeuren als er nog te veel onbetaalde bestellingen zijn.

 

Wat kunt u doen in geval van afwijzing?

Als de door u gewenste Ratepay-betaalmethode niet beschikbaar is, kunt u natuurlijk een andere betaalmethode gebruiken die door de online handelaar wordt aangeboden, zoals een creditcardbetaling.

Als u vermoedt dat de afwijzing bijvoorbeeld te wijten is aan een onjuiste invoer van gegevens, kunt u de bestelling opnieuw plaatsen bij de online handelaar en de juiste gegevens invoeren.

Als er nog openstaande of onbetaalde bestellingen zijn, kunt u deze controleren en afrekenen.

Neem direct contact op met het creditbureau en controleer of de daar verwerkte gegevens actueel en correct zijn.

Als de reden voor de afwijzing vanuit uw oogpunt nog steeds onduidelijk is, staan wij tot uw beschikking. Gebruik het contactformulier op onze website voor uw aanvraag.

 

Version: March 2020

[Print this page: CTRL+P]